Pojedyncze kursy = działy

❓ Jak wyglądają? 

❓ Co da Ci ich przerobienie?

❓ Jak z nich najefektywniej korzystać?

Oglądnij krótki filmik, w którym Ci to wszystko wytłumaczę 🙃

Teoria

materiały wideo

Zadania

materiały wideo

Notatka

plik pdf

89 zł

 • >5,5 h nagrań
 • 9 filmików z teorią
 • 23 filmiki z zadaniami (w tym 12 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

99 zł

 • >6 h nagrań
 • 8 filmików z teorią
 • 26 filmików z zadaniami (w tym 14 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

149 zł

 • 9 h nagrań
 • 7 filmików z teorią
 • 29 filmików z zadaniami (w tym 19 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

79 zł

 • 4,5 h nagrań
 • 7 filmików z teorią
 • 19 filmików z zadaniami (w tym 13 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

54 zł

 • >3 h nagrań
 • 7 filmików z teorią
 • 13 filmików z zadaniami (w tym 6 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

44 zł

 • >2,5 h nagrań
 • 2 filmiki z teorią
 • 16 filmików z zadaniami (w tym 11 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

149 zł

 • 8 h nagrań
 • 9 filmików z teorią
 • 35 filmików z zadaniami (w tym 25 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

99 zł

 • >6 h nagrań
 • 6 filmików z teorią
 • 24 filmiki z zadaniami (w tym 16 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

59 zł

 • >3,5 h nagrań
 • 6 filmików z teorią
 • 20 filmików z zadaniami (w tym 13 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

89 zł

 • >5 h nagrań
 • 6 filmików z teorią
 • 28 filmików z zadaniami (w tym 20 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp  na rok od dnia zakupu

89 zł

 • >5 h nagrań
 • 6 filmików z teorią
 • 20 filmików z zadaniami (w tym 13 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

79 zł

 • 4,5 h nagrań
 • 5 filmików z teorią
 • 14 filmików z zadaniami (w tym 10 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

129 zł

 • 7 h nagrań
 • 8 filmików z teorią
 • 31 filmików z zadaniami (w tym 26 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

59 zł

 • 3,5 h nagrań
 • 4 filmiki z teorią
 • 16 filmików z zadaniami (w tym 11 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

99 zł

 • 5,5 h nagrań
 • 4 filmiki z teorią
 • 25 filmików z zadaniami (w tym 19 z zadaniami z matur!)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

24 zł

 • 1,5 h nagrań
 • 3 filmiki z teorią
 • 8 filmików z zadaniami (w tym 2 z zadaniami z informatora)
 • możliwość zadawania pytań
 • dostęp na rok od dnia zakupu

Czym dokładnie są pojedyczne kursy = działy?

To kursy, które pozwolą Ci zrozumieć dany dział fizyki.

Na każdy kurs składają się następujące komponenty:

 • notatka w formacie pdf z najważniejszymi informacjami, prawami, wykresami oraz wykazem wzorów z karty wzorów oraz spoza niej,
 • teoria w postaci materiałów wideo, gdzie tłumaczę wszystko krok po kroku, piszę, wyprowadzam, przekształcam,
 • zadania autorskie w postaci pliku pdf oraz rozwiązania w postaci materiałów wideo,
 • wybrane zadania z matur z lat 2015-2021 w postaci pliku pdf oraz rozwiązania w postaci materiałów wideo.

Zakupując kurs/kursy zyskujesz również możliwość kontaktu ze mną i dopytania o każdy nurtujący Cię materiał w kursie.

Szczegółowy wykaz zagadnień teoretycznych

teoria cz. I – pojęcia podstawowe (ruch, układ odniesienia, punkt materialny, wektor położenia i przemieszczenia, tor ruchu, droga, wektor prędkości, prędkość średnia, prędkość chwilowa)
teoria cz. II – podział ruchu, ruch jednostajny prostoliniowy, ruch jednostajnie przyspieszony, ruch jednostajnie opóźniony (wzory, wykresy, pola powierzchni pod wykresami)
teoria cz. III – szczególne przykłady ruchów prostoliniowych (spadek swobodny)
teoria cz. IV – szczególne przykłady ruchów prostoliniowych (rzut pionowy w dół)
teoria cz. V – szczególne przykłady ruchów prostoliniowych (rzut pionowy w górę)
teoria cz. VI – szczególne przykłady ruchów krzywoliniowych (rzut poziomy)
teoria cz. VII – szczególne przykłady ruchów krzywoliniowych (ruch po okręgu – jednostajny i niejednostajny)
teoria cz. VIII – względność ruchu

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują zarówno formułę 2015 jak i 2023.

teoria cz. I – pojęcia podstawowe (masa, siła, pęd, popęd siły)
teoria cz. II – zasady w dynamice (I, II, III ZDN, siła wypadkowa, przyspieszenie, postać ogólna II ZDN, kąt między siłą a prędkością vs rodzaj ruchu, zasada zachowania pędu, zasada zachowania energii)
teoria cz. III – szczególne przykłady sił (siła tarcia, tarcie statyczne i kinetyczne, siła nacisku, siły na równi pochyłej)
teoria cz. IV – szczególne przykłady sił (siła dośrodkowa, siła bezwładności, siła odśrodkowa bezwładności, układ inercjalny i nieinercjalny, siły rzeczywiste i pozorne)
teoria cz. V – siły w windzie (ruszanie, hamowanie, układ inercjalny, układ nieinercjalny, siła nacisku, stan nieważkości)
teoria cz. VI – praca, moc (sprawność, moc użyteczna)
teoria cz. VII – energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna grawitacji, potencjalna sprężystości)
teoria cz. VIII – zderzenia (sprężyste, niesprężyste)

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują zarówno formułę 2015 jak i 2023.

teoria cz. I – podstawowe pojęcia (definicja bryły sztywnej, środek ciężkości i środek masy)
teoria cz. II – statyka bryły sztywnej (I zasada dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej, moment siły)
teoria cz. III – ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej (wielkości charakteryzujące te ruchy, moment bezwładności, twierdzenie Steinera)
teoria cz. IV – ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej (analiza ruchu poszczególnych punktów)
teoria cz. V – zasady w ruchu bryły sztywnej (zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu, zasada zachowania energii)
teoria cz. VI – ruch złożony bryły sztywnej
teoria cz. VII – tarcie poślizgowe i toczne

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują formułę 2023. Formułę 2015 obowiązuje pojęcie środka ciężkości bryły, moment siły oraz statyka. Nie obowiązuje ruch obrotowy ani toczny bryły sztywnej, II zasada dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego, pojęcie momentu bezwładności, twierdzenie Steinera oraz moment pędu dla bryły sztywnej. Jeśli więc zdajesz maturę w formule 2015 możesz przerobić dwie pierwsze lekcje teoretyczne w tym kursie, a resztę pominąć.

teoria cz. I – pojęcia podstawowe (definicja ruchu drgającego, amplituda, wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość, częstość kołowa, ruch harmoniczny i anharmoniczny)
teoria cz. II – podstawowe wzory w ruchu drgającym (wychylenie, prędkość, przyspieszenie, siła harmoniczna, wzajemne zależności)
teoria cz. III – analogia między ruchem drgającym, a ruchem po okręgu
teoria cz. IV – okres drgań masy na sprężynie i wahadła matematycznego (wyprowadzenie wzorów, założenia)
teoria cz. V – energie w ruchu harmonicznym dla ciała zawieszonego na sprężynie
teoria cz. VI – energie w ruchu harmonicznym dla wahadła matematycznego
teoria cz. VII – wykresy energii w ruchu harmonicznym

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują zarówno formułę 2015 jak i 2023.

teoria cz. I – podstawowe pojęcia (definicja fali mechanicznej, powstawanie fali mechanicznej, podział fal)
teoria cz. II – wielkości charakteryzujące fale (okres, częstotliwość, wychylenie, amplituda, szybkość rozchodzenia się fali, linia jednakowej fazy, powierzchnia falowa, czoło fali, promień fali, długość fali, natężenie fali, liczba falowa, faza fali, zależność natężenia fali i amplitudy od odległości dla fali kulistej, równanie falowe, wykres y(t) i y(x))
teoria cz. III – zjawiska falowe (zasada Huygensa, prawo odbicia, prawo załamania, zjawisko dyfrakcji i interferencji, zasada superpozycji, maksymalne wzmocnienie, maksymalne osłabienie)
teoria cz. IV – fale stojące
teoria cz. V – fale dźwiękowe, cechy dźwięku (wysokość, głośność, barwa, natężenie, próg słyszalności, próg bólu, poziom natężenia dźwięku)
teoria cz. VI – fale stojące w strunach i piszczałkach (ton podstawowy, składowe harmoniczne)
teoria cz. VII – efekt Dopplera (nieruchomy obserwator, nieruchome źródło, ruchomy obserwator i źródło)

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują formułę 2023. Formuły 2015 nie obowiązuje efekt Dopplera, gdy porusza się obserwator (obowiązuje jedynie sytuacja, gdy porusza się źródło, a obserwator jest nieruchomy).

teoria cz. I – pojęcia podstawowe (ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne, paradoks hydrostatyczny, jednostki ciśnienia)
teoria cz. II – prawa w hydrostatyce (prawo Pascala, prawo naczyń połączonych, prawo Archimedesa, pływanie ciał, tonięcie, wynurzanie się, wyznaczanie gęstości ciała)

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują zarówno formułę 2015 jak i 2023.

teoria cz. I – podstawowe pojęcia (budowa materii, dyfuzja*, ruchy Browna*, teoria kinetyczno-molekularna, temperatura, skala Celsjusza i Kelwina, stopnie swobody, średnia energia kinetyczna ruchu molekuł, stała Boltzmana, zasada ekwipartycji energii, energia wewnętrzna, ciśnienie, gęstość, liczność materii, liczba Avogadro, mol, masa molowa, prawo Avogadro, warunki normalne)
teoria cz. II – rozszerzalność temperaturowa (równowaga termodynamiczna, 0 zasada termodynamiki, I zasada termodynamiki, rozszerzalność objętościowa i liniowa, anomalne zachowanie wody*)
teoria cz. III – przemiany fazowe (stany skupienia, ciepło topnienia i krzepnięcia, ciepło parowania i skraplania, ciepło właściwe i ciepło molowe)
teoria cz. IV – wykres zależności temperatury od ciepła, bilans cieplny
teoria cz. V – I zasada termodynamiki (ciepło, sposoby przekazywania ciepła – konwekcja, przewodnictwo, promieniowanie, ciepło jako zjawisko i jako wielkość fizyczna, praca)
teoria cz. VI – gaz doskonały (definicja, równanie gazu doskonałego wraz z wyprowadzeniem*)
teoria cz. VII – przemiany gazu doskonałego (rozpisanie równania Clapeyrona oraz I zasady termodynamiki, przemiana izotermiczna, izochoryczna, izobaryczna, adiabatyczna, różnica między ciepłem molowym przy stałym ciśnieniu a ciepłem molowym przy stałej objętości)
teoria cz. VIII – silnik cieplny (cykl termodynamiczny, cykl Carnota, praca użyteczna, sprawność, silnik idealny, II zasada termodynamiki, zjawiska odwracalne i nieodwracalne*)
teoria cz. IX – pompy ciepła

*zagadnienia oznaczone gwiazdką nie obowiązują w 2023 i 2024 roku na maturze. Obowiązują zaś w Formule 2015. Z kolei Formuły 2015 nie obowiązują pompy ciepła, czyli lekcja nr 9.

teoria cz. I – astronomia (budowa Układu Słonecznego, charakterystyka planet, planety karłowate, planetoidy, meteoroidy, meteory, meteoryty, komety, pas planetoid, pas Kuipera, obłok Oorta, Droga Mleczna*, czarna dziura, galaktyki*, gromady*, supergromady*, prawo Hubble’a*, jednostki w astronomii: jednostka astronomiczna, rok świetlny, parsek*)
teoria cz. II – prawo powszechnego ciążenia (siła grawitacji, siła ciężkości, przyspieszenie grawitacyjne, przyspieszenie ziemskie)
teoria cz. III – pole grawitacyjne (pole centralne, pole jednorodne, natężenie pola grawitacyjnego, zasada superpozycji)
teoria cz. IV – energia potencjalna, praca w polu grawitacyjnym (zachowawczość pola)
teoria cz. V – prawa Keplera
teoria cz. VI – prędkości kosmiczne (satelita geostacjonarny, stan nieważkości, stan przeciążenia, stan niedociążenia)

*zagadnienia oznaczone gwiazdką nie obowiązują w 2023 i 2024 roku na maturze. Obowiązują one zaś Formułę 2015 (poza parsekiem i prawem Hubble’a).

teoria cz. I – podstawy (budowa materii, ładunek elementarny, sposoby elektryzowania ciał, zasada działania elektroskopu, przewodniki, półprzewodniki, izolatory)
teoria cz. II – prawo Coulomba (siła elektrostatyczna, przenikalność elektryczna, elektrostatyka vs grawitacja)
teoria cz. III – pole elektryczne (ładunek próbny, pole centralne, pole jednorodne, dipol elektryczny, natężenie pola elektrycznego, zasada superpozycji, natężenie pola elektrycznego wewnątrz przewodnika*, natężenie pola w okolicach ostrza*)
teoria cz. IV – energia potencjalna, praca w polu elektrycznym (potencjał*, napięcie, elektronowolt, powierzchnie ekwipotencjalne*)
teoria cz. V – analogie między grawitacją i elektrostatyką (wzory)
teoria cz. VI – kondensator, ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym

*zagadnienia oznaczone gwiazdką nie obowiązują w 2023 i 2024 roku na maturze. Nie obowiązują one również Formuły 2015.

teoria cz. I – podstawowe pojęcia (prąd, obwód elektryczny, źródło napięcia, ogniwo galwaniczne,symbole w obwodzie, jak wpinać woltomierz i amperomierz, siła elektromotoryczna, natężenie prądu, szybkość unoszenia/dryfu*)
teoria cz. II – praca i moc prądu, sprawność urządzeń elektrycznych
teoria cz. III – prawo Ohma (opór, zależność oporu od cech geometrycznych, opór właściwy, zależność oporu od temperatury, charakterystyki prądowo-napięciowe)
teoria cz. IV – I prawo Kirchhoffa, łączenie oporników (połączenie szeregowe i równoległe wraz z wyprowadzeniem, łączenie mieszane)
teoria cz. V – prawo Joule’a-Lenza, opór wewnętrzny
teoria cz. VI – II prawo Kirchhoffa (teoria i przykład)

*zagadnienia oznaczone gwiazdką nie obowiązują w 2023 i 2024 roku na maturze. Nie obowiązują one również formuły 2015.

teoria cz. I – podstawowe pojęcia (magnesy, ziemskie pole magnetyczne, diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki, względna przenikalność magnetyczna, magnetyzm na poziomie atomowym)
teoria cz. II – pole magnetyczne (linie pola, pole wokół przewodnika z prądem, pętli kołowej, zwojnicy, reguła prawej dłoni)
teoria cz. III – siła Lorentza (reguła lewej dłoni, wektor indukcji magnetycznej)
teoria cz. IV – ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym (cyklotron)
teoria cz. V – siła elektrodynamiczna (reguła lewej dłoni, oddziaływanie dwóch przewodników z prądem, definicja ampera)
teoria cz. VI – silnik elektryczny (budowa, zasada działania)

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują zarówno formułę 2015 jak i 2023.

teoria cz. I – zjawisko indukcji elektromagnetycznej (strumień indukcji magnetycznej, definicja webera, siła elektromotoryczna indukcji)
teoria cz. II – siła elektromotoryczna indukcji (wyprowadzenie wzoru – ważne z punktu widzenia rozwiązywania zadań!, prawo Faradaya, mechanizm powstawania SEM, prawo Ohma dla prądu indukcyjnego)
teoria cz. III – reguła Lenza (definicja, przykłady, prądy Foucaulta)
teoria cz. IV – prądnica, prąd przemienny (napięcie, natężenie, moc, praca, wartości chwilowe, maksymalne, skuteczne, średnie)
teoria cz. V – dioda (półprzewodniki samoistne i domieszkowane, budowa diody, działanie diody, dioda jako prostownik jedno- i dwupołówkowy)

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują formułę 2023. Formuły 2015 nie obowiązuje działanie prądnicy (fragment teorii w lekcji 4).

teoria cz. I – fale elektromagnetyczne (prawa Maxwella, pole elektromagnetyczne, widmo fal elektromagnetycznych, cechy fal elektromagnetycznych, sposoby wytwarzania fal elektromagnetycznych, zastosowanie fal elektromagnetycznych)
teoria cz. II – doświadczenie Younga (dyfrakcja i interferencja światła, warunek maksymalnego wzmocnienia i osłabienia, siatka dyfrakcyjna)
teoria. cz. III – prawo odbicia i załamania (cień, półcień, odbicie, rozproszenie, załamanie, bezwzględny współczynnik załamania, całkowite wewnętrzne odbicie, polaryzacja, kąt Brewstera*, pryzmat)
teoria cz. IV – zwierciadła (konstrukcja obrazów – zwierciadło płaskie, wklęsłe, wypukłe, ognisko, ogniskowa, równanie zwierciadła, równanie geometryczne zwierciadła, powiększenie obrazu)
teoria cz. V – soczewki (konstrukcja obrazów – soczewki rozpraszające i skupiające, ognisko, ogniskowa, równanie soczewki, równanie geometryczne soczewki, powiększenie obrazu, zdolność skupiająca*)
teoria cz. VI – nietypowe konstrukcje (zwierciadła)
teoria cz. VII – nietypowe konstrukcje (soczewki)
teoria cz. VIII – przyrządy optyczne (oko ludzkie, wady wzroku – krótko- i dalekowzroczność, odległość dobrego widzenia, lupa, mikroskop)

*zagadnienia oznaczone gwiazdką nie obowiązują w 2023 i 2024 roku na maturze. Zagadnienia te obowiązują formułę 2015 (poza kątem Brewstera). Z kolei formuły 2015 nie obowiązuje pojęcie siatki dyfrakcyjnej i zjawisko polaryzacji (czyli fragmenty lekcji nr 2 i 3).

teoria cz. I – podstawy (natura światła, teoria kwantowa, foton, elektronowolt, stała Plancka, dualizm korpuskularno-falowy, widmo promieniowania – ciągłe i liniowe oraz emisyjne i absorpcyjne)
teoria cz. II – efekt fotoelektryczny zewnętrzny (fotokomórka, fotokatoda, fotoelektron, prawa fotoemisji, praca wyjścia)
teoria cz. III – model budowy atomu wodoru wg Bohra (założenia modelu, postulaty Bohra, kwantowanie, promień orbity, prędkość na n-tej orbicie, energia n-tej orbity, stan podstawowy i wzbudzony, jonizacja atomu)
teoria cz. IV – widmo emisyjne wodoru (wzór Balmera-Rydberga, serie widmowe – Lymana, Balmera, Paschena, Bracketa, Pfunda, Humphreysa, granica serii)

Wszystkie treści teoretyczne zawarte w tym kursie obowiązują formułę 2023. Formuły 2015 nie obowiązuje efekt fotoelektryczny (lekcja 2).

teoria cz. I – podstawowe pojęcia (budowa materii, pierwiastek, związek chemiczny, budowa atomu, proton, elektron, neutron, nukleon, liczba atomowa, liczba masowa, jonizacja, siły jądrowe, izotopy, unit – jednostka masy atomowej)
teoria cz. II – rozmiar jądra, deficyt masy, energia wiązania (energia spoczynkowa, równoważność masy i energii, właściwa energia wiązania)
teoria cz. III – promieniowanie jądrowe (promieniotwórczość naturalna, cząstki alfa, beta, gamma, promieniowanie jonizujące, zasięg promieniowania, rozpad alfa, rozpad beta minus i beta plus, szeregi promieniotwórcze, prawo rozpadu promieniotwórczego, czas połowicznego zaniku/rozpadu, aktywność źródła promieniotwórczego, bekerel)
teoria cz. IV – reakcje jądrowe (reakcja syntezy, rozszczepienia, zasada zachowania ładunku, zasada zachowania nukleonów, reakcja łańcuchowa*, zasada działania elektrowni atomowej*, zastosowanie promieniowania jądrowego*)

*zagadnienia oznaczone gwiazdką nie obowiązują w 2023 i 2024 roku na maturze. Obowiązują one zaś Formułę 2015.

teoria cz. I – transformacja Galileusza i Lorentza, względność jednoczesności, czasoprzestrzeń, szczególna teoria względności
teoria cz. II – dylatacja czasu*, kontrakcja długości*, pęd relatywistyczny, relatywistyczna, energia kinetyczna i całkowita, energia spoczynkowa
teoria cz. III – efekt Dopplera dla światła

*zagadnienia oznaczone gwiazdką nie obowiązują w 2023 i 2024 roku na maturze. Fizyki relatywistycznej nie będzie w ogóle na maturze w Formule 2015.

Potrzebujesz kompleksowego przygotowania do matury?

Sprawdź TUTAJ pakiety kursów.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Dołącz do osób, które podobnie jak Ty mierzą się z maturą z fizyki i/lub chcą ten przedmiot wreszcie zrozumieć.

W moim newsletterze znajdziesz dawkę:

 • wiedzy,
 • motywacji,
 • przemyśleń.

Jestem pewna, że te treści pomogą Ci jeszcze lepiej przygotować się do czekających Cię fizycznych wyzwań!

Zapisując się odbierz również prezent w postaci kodu rabatowego w wysokości 25% na pierwsze zakupy w moim sklepie on-line 🙂